Skip links

Deze activiteit wordt u gratis aangeboden, wat enkel mogelijk is dankzij DE MINIMIS steun.

Om deze steun te kunnen genieten, dienen de deelnemende ondernemers het “de minimis” formulier in te vullen.

Dank om deze verklaring te downloaden en ondertekend en ingescand te mailen aan info@rockpaperpencil.be.

 

Rock Paper Pencil